Algemene Voorwaarden

Ticketvoorwaarden, instructies & Privacy Verklaring

De volgende voorwaarden gelden voor helikoptervluchten vanaf Zierikzee

Zodra u een ticket/helikopter tour heeft besteld ontvangt u een email. Deze email bevat informatie over de datum en tijd van uw vlucht, welke tour u heeft besteld en met hoeveel passagiers u wilt vliegen.

Wijzigingen van uw vlucht:

– U krijgt de vrijheid uw tour aan te passen naar uw wensen. De wijzigingen dienen wel binnen de vluchtduur van de betaalde vlucht te passen.

– Mocht de vlucht niet doorgaan in verband met het weer of andere onvoorziene omstandigheden dan maken we samen met u een afspraak om uw vlucht op een andere dag uit te voeren. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.
Als de piloot de inschatting maakt dat er niet gevlogen kan worden zal hij of zij u zo snel mogelijk daarover informeren.

Geeft u een helikoptervlucht cadeau?

U ontvangt dan een cadeaubon met een code. Deze code is voor eenmalig gebruik. Met deze code kunt u via onze website een bestelling maken en zelf uw tijd en datum in te plannen. Dit doet u door de tour die u op het oog heeft te boeken. Bij het afrekenen kunt u de voucher code invoeren onder kortingsbon en u ontvangt de korting op uw vlucht.
Wilt u liever een afspraak maken via de telefoon? Dat kan, vermeld dan ook de voucher code vermeld op uw cadeaubon. Enige openstaande kosten kunnen vervolgens voldaan worden op de heliport.

De volgende voorwaarden en instructies gelden voor rondvluchten op lokatie (anders dan Zierikzee)

Zodra u een ticket heeft besteld krijgt u een unieke en persoonlijke ticket via de mail. Uiterlijk de avond voor het evenement geven wij een overzicht wanneer u aan de beurt bent om zo wachtrijen te voorkomen.

Ticket

Lokatie: Uw ticket is gebonden aan de lokatie die vermeld staat op uw ticket. Het is niet mogelijk uw ticket te veranderen naar een andere lokatie.

Passagiers: Dit geeft aan met hoeveel passagiers u de vlucht mag maken.

Vliegafstand: Dit is de vliegafstand die u zult afleggen tijdens deze vlucht. 10 kilometer is ongeveer 5-6 minuten, 20 km 10-11 minuten en 30 km 15-16 minuten.

Voor alle vluchten: Het maken van foto’s is toegestaan.

Het totale gewicht van 3 passagiers mag niet boven de 240 kilogram komen. Mocht dit wel zo zijn neem dan contact met ons op via onderstaande contact gegevens.

Minimum leeftijd voor kinderen is 2 jaar. Zolang de passagier in de gordels past mag hij of zij met ons mee. Kinderen mogen niet op schoot. Mocht u of uw mede passagier slecht te been zijn dan kunnen wij u hierbij assisteren.

De tickets zijn gebonden aan de lokatie beschreven op de tickets. De tickets kunnen niet gebruikt worden voor een andere datum en/of lokatie. Mocht de rondvlucht niet door gaan door weer of andere onvoorziene omstandigheden krijgt u uw geld terug. Mocht u zelf verhinderd zijn voor uw vlucht laat het ons weten.

De tickets staan op naam. Het is niet toegestaan deze tickets door te verkopen. De tickets beschikken over een unieke barcode die maar 1 keer gebruikt kan worden. Let daarom goed op uw ticket!

Wilt u contact met ons op nemen, stuur dan een email naar:

info@prince-helicopters.nl

of bel met +31 (0) 111 415703

Volg altijd de aanwijzingen van de vlieger en/of grond personeel. Het is voor uw eigen veiligheid.

Privacy Verklaring

Prince Helicopters Prince Helicopters, gevestigd aan Gooikensweg 1 Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gooikensweg 1 Zierikzee

+31111415703

Jan Willem Prince is de Functionaris Gegevensbescherming van Prince Helicopters. Hij is te bereiken via jwprince@prince-helicopters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prince Helicopters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van het maken van een afspraak/boeking. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor de vluchtuitvoering; om te weten wie we aan boord van onze helikopter hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jwprince@prince-helicopters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prince Helicopters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Passagier gegevens.
  • Boeking/reserveringen.
  • Contact informatie ten behoeve van de vluchtuitvoering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prince Helicopters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prince Helicopters) tussen zit. Prince Helicopters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Online Booking System: Dit systeem gebruiken wij om passagiers de kans te geven zelf een boeking te maken. Betaling geschiedt via Ideal of de PIN. De bevestiging van uw betaling beschikt niet over uw bankgegevens (behalve de laatste 3 cijfers van uw rekeningnummer).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren passagiers en boekingsgegevens tot uiterlijk 3 maanden nadat de vlucht is uitgevoerd. Wij bewaren deze gegevens tot deze tijd voor onze administratie. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om contact op te nemen ten behoeve van de vluchtuitvoering of afhandeling van eventuele betalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prince Helicopters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prince Helicopters gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prince Helicopters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jwprince@prince-helicopters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Prince Helicopters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prince Helicopters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jwprince@prince-helicopters.nl

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Prince Helicopters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                  > 3 maanden > Administratie en contact gegevens betreft boeking

Adres                                          > 3 maanden> Administratie en contact gegevens betreft boeking

Safety Policy (according our Safety Management System)

Prince Helicopters strives to ensure that our aviation activities operate as safely as possible. This means flying with airworthy aircraft (helicopters), operated by competent airmen after good flight preparation. Furthermore, we will comply with all regulations applicable to us and to limit the risks inherent in flying as much as possible. Our goal is therefore:

• No accidents,

and that is why we encourage;

• Increasing knowledge of safe aviation among our customers, members and staff,

• An environment in which safety has top priority and is second nature.

We are deploying all necessary resources to achieve this. This includes the introduction and application of a safety management system. This entails that we are systematically and continually improving ourselves in the area of safety. Toward this end we have appointed a Safety Manager who will implement and maintain the Safety Management System.

An important part of a safety management system is having the right culture within our organisation. We create a culture whereby learning from incidents is key and the honest acknowledgement of mistakes is seen as a chance to learn and as an opportunity to increase the safety or our aviation activities. When researching incidents, it is therefore the identification of the cause of the incident which is the focal point and not the individual. This allows us to do something about that cause and prevent the same incident from happening again. The issue of guilt is therefore not relevant, unless there has been negligent and reckless behaviour.

We will take action against the wilful contravention of (Dutch) legislation, regulations and against our own rules. We will not tolerate unacceptable behaviour.

In order to learn from incidents, it is necessary that you report your incidents to us. We would also like to ask you to report identified hazards to us. This is in our joint interest. We therefore request your explicit cooperation! We guarantee the anonymity of the person making the report.

We publish the results of the investigations of incidents and identified hazards, plus the measures which we take in connection with this on the notice board, during staff meetings for your perusal. Naturally we also publish the measures taken in connection with identified hazards.

A safe environment is created by all of us together!

Thank you for your cooperation,

On behalf of team Prince Helicopters